אומרים שלספר הזוהר יש כוח מיוחד, אומרים שמסוכן לקרוא בו. איך לספר יכול להיות כוח? אני זוכר שכנער קראתי את הספר מרד הנפילים של איין ראנד, הרגשתי שיש בספר הזה משהו מטלטל, לפעמים אתה ממש מסכים עם כל מילה שכתובה, לפעמים אתה מתנגד נחרצות לרעיונות שלו, אבל כשקראתי אותו כנער היה בו כוח שהפעיל בי […]

חכמת הקבלה נקראת בפי רוב האנשים חכמת הנסתר, אבל הרבה יותר נכון לקרוא לה חכמת הגילוי, שכן היא לא עוסקת בהסתרת דברים, אלא להפך בגילוי מה שכרגע הוא בחזקת נסתר. וכך גם ספר הזוהר, שהוא בעצם הספר המרכזי בחכמת הקבלה. פעם אנשים חשבו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, זה באמת נראה כך, למרות שבמציאות המצב

ספר הזוהר – ספר הגילויRead More »

רבי אלעזר בן רבי שמעון היה תנא בדור החמישי, בן תקופתו וידידו של רבי יהודה הנשיא . בנו של רבי שמעון בר יוחאי וחתנו של רבי שמעון בן יוסי. בצעירותו היה מבוקש על ידי השלטון הרומי אך בשלב מאוחר יותר פעל מטעמו של השלטון הרומי כממונה על הסדר והביטחון הציבורי . רבי אלעזר בן רבי

רבי אלעזר בנו ותלמידו של מחבר ספר הזוהרRead More »

המושג 'תיקון הנשמה' או 'תיקון הנשמה הכללי' הוא מושג שכולנו שמענו עליו, אבל נדמה שזה לא מושג שקשור אלינו בשום צורה, רחוק מההבנה, ובכלל אין צורך לחשוב עליו יותר מדי. לפני שאפשר לקבוע דעה כזו לפחות צריך לדעת במה מדובר. מה זה בכלל תיקון הנשמה הפרטי ומה זה תיקון הנשמה הכללי?  לפני שנדון בנושא הזה,

הקשר בין תיקון הנשמה לאייפוןRead More »