ספר הזוהר – סולם לעולם עליון

Posted under בלוג On By Reuven

ספר הזוהר נחשב כספר הכי חשוב בחוכמת הקבלה, הוא נחשב גם כן בתור הספר הכי שנוי במחלוקת, אומרים שהוא עלול לשגע ולהוציא מדעתו את הלומד אותו. יש כאלו שאומרים שרק החל מגיל 40 מותר ללמוד חכמת הקבלה ובתוכה את ספר הזוהר, ועוד אומרים שרק גבר נשוי אחרי שכבר למד את כל התורה הרגילה יכול ללמוד קבלה (אחרי ש"מילא את כרסו בש"ס ופוסקים). גם לגבי זהות המחבר של ספר הזוהר יש מחלוקת. הרבה אנשים חושבים שהרב משה ד'ליאון כתב אותו, רק משום שמצאו אותו אצל אלמנתו. הגרסה שאני הכי מתחבר אליה היא שכתבו אותה במערה (אידרא רבא), עשרה אנשים, עשרה מקובלים ענקיים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אבא, רבי יוסי ועוד שבעה שכרגע לא אזכיר את שמם, אחד כנגד כל ספירה שבספירות חוכמת הקבלה (כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות).

הספר נכתב והוא נגנז על מנת שיתגלה בדורנו, לפני כן האנושות עוד לא תהיה מוכנה אליו. את כל השמועות לגבי ספר הזוהר, שיש להתרחק ממנו, התחילו אותם המקובלים בעצמם, כי אז הדור עוד לא היה ראוי לגילוי הספר. עכשיו, בימינו, הדור חייב להתעסק בספר הזוהר, כך חזו אמרו אותם המקובלים. 

ספר הזוהר מתאר את ה"זיהרה העילאה" , שזה האור הגבוה ביותר מכל האורות הרוחניים. אור של מצב שנקרא "גמר התיקון". אותם עשרה מקובלים היו ברמה הרוחנית הזאת והשאירו לנו את הספר הזה, כשהוא נעול באלפי מנעולים, אבל עדיין אפשר לקרוא אותו ולמשוך על עלינו את המאור שלו ולהתקדם ברוחניות. מקובל ענק בשם בעל הסולם כתב פירוש על ספר הזוהר, שנקרא "פירוש הסולם". לדבריו של בעל הסולם, כל אדם פשוט מן הישוב יכול לעלות במדרגות הרוחניות, בעזרת אותו פירוש הסולם. לפני שנים מועטות, היה אפילו אסור להגיד את המילה הזאת: "קבלה" או "ספר הזוהר" אבל עם הזמן נראה שהגישה מתרככת ויותר ויותר, בתי כנסת כן מדברים על ספר הזוהר ועל חוכמת הקבלה, יותר מזה, יש להם  מקום של כבוד גדול. אני מאוד מקווה שעכשיו עם ישראל יתעסק בפנימיות התורה, כלומר בחוכמת הקבלה ובספר הזוהר, ופחות בחיצוניות התורה שהם רק המצוות המעשיות.